GUF - God Underholdende Folkemusik

Født i 1960 i Hjørring

Har været bosat i Strib siden 1988.


Jeg har arbejdet som ingeniør siden sommeren 1984 indenfor for samme fagområde. Jeg er en del af landbrugets rådgivningssystem inden for fjerkræproduktion, og her har jeg ansvaret for byggerådgivningen i forbindelse med byggeri af fjerkræstalde. Da Fjerkrærådgivningen havde kontor i Middelfart, var det naturligt at flytte til området og valget faldt i 1988 på Strib. Selvom Fjerkrærådgivningen flyttede til Skejby er jeg blevet boende i dejlige Strib. Pr. 1. oktober 2014 er jeg ansat hos Kolding Herreds Landbrugsforening, hvor jeg skal fortsætte med at yde rådgivning i forbindelse byggeri af fjerkræstalde.


En god oplevelse som medhjælper i forbindelse med Strib Vinter Festival i 2010 har givet mig lyst til mere. Efter festivalen blev jeg kontaktet om deltagelse i bestyrelsesarbejde, Efter en periode som bestyrelsessuppleant og nu er jeg medlem af bestyrelsen. Her vil jeg bidrage til, at vi alle vil få nogle gode koncerter og festivaler i fremtiden.


Mine interesser inden for musik spænder vidt. Inden for folkemusik er det især de irske toner, der fanger mig.

Palle Vinstrup

Agro-ingeniør

Bestyrelsesmedlem fra 2010

Tilbage